استفاده از ۲۴۶ عدد SIP  و ۸۰ عدد دمپر هیدرولیکی در سازه‌ی مسجد الجزایر تعدیل کننده جرمی و نئوپرن‌های کروی SkyPark سنگاپور دمپر هیدرولیکی و درز انبساط مدولار Magdeburg آلمان درز انبساط Swivel Joist در پل Harilous – Trikoupis یونان سیستم‌های فولادی حفاظت در برابر آفتاب – مسجدالنبی نئوپرن‌های کروی در پل Millau – Viaduct فرانسه درز انبساط‌ Swivel Joist در پل Millau – Viaduct فرانسه
استفاده از ۲۴۶ عدد SIP و ۸۰ عدد دمپر هیدرولیکی در سازه‌ی مسجد الجزایر KSP Jürgen Engel Architekten Krebs & Kiefer International
تعدیل کننده جرمی و نئوپرن‌های کروی SkyPark سنگاپور
دمپر هیدرولیکی و درز انبساط مدولار Magdeburg آلمان
درز انبساط Swivel Joist در پل Harilous – Trikoupis یونان
سیستم‌های فولادی حفاظت در برابر آفتاب – مسجدالنبی
نئوپرن‌های کروی در پل Millau – Viaduct فرانسه
درز انبساط‌ Swivel Joist در پل Millau – Viaduct فرانسه
SIPSIP
نئوپرن های جداگر پاندولی لغزنده شرکت Maurer، نمایشگر ویژگی های برجسته تر نسبت به نئوپرن‌های کروی می باشند. قابلیت بازگشت به نقطه صفر، با توجه به خواص پاندولی ناشی از وجود انحنا در سطح لغزنده اولیه، حاصل می گردد. جذب انرژی نیز در نتیجه اصطکاک در سطوح لغزنده، انجام می پذیرد. با بهره گیری از مصالح لغزنده MSM که می‌تواند به صورت روانکاری شده یا نشده مورد استفاده قرار بگیرد، ضرایب متنوع اصطکاک جهت بهره گیری می تواند مورد بررسی قرار گیرد. خواست مصرف کننده برای شرایط استفاده از نئوپرن‌های لغزنده در حالت وجود بارهای سرویس نیز مطابق استاندارد تأمین می گردد.
Spherical BearingSpherical Bearing
برای ۴ دهه، Maurer رهبری تولید نئوپرن های کروی را در اختیار داشته است. با توجه به مبانی درزهای کروی، این نوع نئوپرن های با طراحی فشرده، امکان ایجاد دوران های بزرگ در کمترین مقاومت لغزشی را به ویژه تحت اثر نوسان، فراهم می آورند.
سطح لغزش مضاعف موجب ایجاد قویترین تکیه گاه مقید نشده می گردد. نئوپرن های کروی Maurer دارای CE اروپا در صورت استفاده از تفلون مطابق آیین نامه EN1337-7 و در صورت استفاده از MSM مطابق آیین نامه ETA 06/0131 است.
SJSwivel Joist
در مرکز تیرهای درز های انبساطی Swivel joist تولیدی شرکت Maurer می توانند با کمک نئوپرن های لغزنده، بر روی تیرهای نگهدارنده بلغزد. بدین منظور با ایجاد مکانیزم مفصلی در مرکز، تیرها به صورت موازی حرکت می کنند.
موارد مذکور موجب نزدیک شدن نامحدود تیرهای میانی به یکدیگر شده و دستیابی به تغییر مکان هایی تا بیش از ۲ متر را در کلیه جهات ممکن می نماید.
درز انبساط Swivel joist برای حرکت های بزرگ و چند جهته و نیز در صورت فقدان فضای کافی مخصوصاً برای استفاده در سازه های با ریسک‌های لرزه‌ای بسیار بالا مناسب می باشند.
SJGuided Cross
درز انبساط راه آهن مدل guided cross- tie، آخرین دستاورد شرکت Maurer در زمینه سیستم های حفاظت سازه ای است. این نوع درز انبساط قابلیت انطباق با هر نوع Rotation، شیب، تغییرات ارتفاعی، فواصل متغیر تراورس، تغییر مکانهای عرضی را داشته و ظرفیت های بزرگی برای مقابله با تغییر مکان ایجاد می کند. به دلیل طراحی خاص، این نوع درز عملکردی فارغ از سرعت حرکت، نوع اتصالات، تاثیرات uplift و وجود مسیر مجاور دارد و در مقابل سایش کاملاً مقاوم است.