اهداف (Mission) و چشم انداز (vision)

شرکت برای نیل به چشم انداز اهداف ذیل را مد نظر قرار میدهد :
ایجاد برند خوش نام در راستای حفظ منافع مشتریان و سهامداران
  • تدوین استراتژی برد-برد و مد نظر قراردادن منافع شرکت و خریداران که باعث ایجاد رضایت در طرفین گردد.
  • تلاش در جهت ارتقاء رضایت مشتریان از طریق شناسائی و تامین نیازها و انتظارت ایشان
  • ایجاد مشتریان وفادار بر اساس ایجاد مزیت برای آنان و تامین فراتر از نیاز مشتریان برایشان  
  • افزایش آگاهی حرفه ای از طریق مشاوره و پیاده سازی دانش با کمک مشتریان 
  • ارتقای دانش فنی و تخصص کارکنان با کاربرد روش ها و تکنولوژی های نوین و برقراری ارتباط فنی و تجاری با صاحبان فن در جهان
  • چشم انداز (vision)
شرکت هوپاد سازه برازمان قصد دارد در راستای دستیابی به بازارهای عمرانی با استراژی  برد – برد  همراه با اصول مشتری مداری با استفاده از توسعه دانش فنی و تجارب متخصصین و حسن اعتماد مشتریان بعنوان شرکتی پیشرو مطرح گردد. ارائه محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای ، انجام تعهدات، حفظ کرامت انسانی و احترام متقابل با کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و کارکنان از ارزش های کلیدی شرکت می باشد.

ETA-20/0028: MAURER XC1 EXPANSION JOINT

ETA-13/0232: MAURER XW1 Expansion Joint

Technical Approval: MAURER XL Expansion Joint

Technical Approval: MAURER Swivel Joist Expansion Joints

کاتالوگ های ماورر

سازمان های همکار (َassociation)

برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید:

02144409421 , 0214489411 , 02144489415 , 02144409511 , 02144409331
info@hoopad.co