آموزش وردپرس

بیرینگ (نئوپرن)

نئوپرن های سازه ای (Structural bearing)

شرکت Maurer به تولید نئوپرن برای استفاده در پل ها و یا ساختمان ها در انواع مختلف برای تحمل بارهایی تا 20,000 تن، تولید می‌پردازد. دقت بالا در حین تولید،کنترل کیفی بی وقفه، اعمال نظارت شخص ثالث بر استاندارد بالا و همکاری نزدیک با انجمن های تأیید ایالتی برای تضمین کیفی، آزمایش مواد و دوام از جمله موارد اعمال شده از سوی شرکت حین تولید این اقلام می باشد. محصولات کارخانه Maurer دارای استاندارد CE برای نئوپرن ها مطابق استاندارد EN1337 می باشد.

pot-unidirezionale-17000_30Pot bearing تولید شرکت Maurer به سازه اجازه حرکت دورانی در اثر بروز تغییر شکل یک صفحه لاستیکی را که محصول این شرکت است، می دهد و لذا امکان مقاومت در برابر تغییر شکل های خاص را به صورت محدود بوجود می آورد. مصالح آببند انحصاری از کربن/ تفلون موجب بروز سایش بسیار کم ناشی از نوسانات دورانی هستند.
Pot bearing تولید شرکت Maurer مطابق EN-1337 با نشان CE و نیز با افزودن سطح لغزشی تفلونی قابل دسترس هستند و می‌تواند تحت بارهای تا 7500 تن در درجه حرارت35- تا50+ مورد استفاده قرار گیرد .

imagesCAQMTY8PPicture23
برای 4 دهه، Maurer رهبری تولید نئوپرن‌های کروی را در اختیار داشته است. با توجه به مبانی درزهای کروی، این نوع نئوپرن‌های با طراحی فشرده، امکان ایجاد دوران‌های بزرگ در کمترین مقاومت لغزشی را به ویژه تحت اثر نوسان، فراهم می‌آورند.
سطح لغزش مضاعف موجب ایجاد قوی‌ترین تکیه‌گاه مقید نشده می‌گردد. نئوپرن‌های کروی Maurer دارای CE اروپا در صورت استفاده از تفلون مطابق آیین نامه EN1337-7 و در صورت استفاده از MSM مطابق آیین نامه ETA 06/0131 است.

elastomeric bearing
نئوپرن های الاستومریMaurer در دو نوع لاستیک طبیعی و کلروپرن برای تولید و ترکیب در کارخانه این شرکت قابل تأمین می‌باشند. مطابق استاندارد این نوع نئوپرن‌ها برای استفاده در دمای 40- تا50+ درجه سانتیگراد مناسب هستند و دارای مدول برشی برابر G=0.90N/mm2 مطابقEN1337-3 می باشند. نئوپرن‌ها را می‌توان مطابق استانداردهای دیگر مورد درخواست خریدار همانند آشتو تهیه کرد.
نئوپرن‌های الاستومری Maurer با نشان CE قابل دسترس هستندکه در ساختار آن ها از تفلون به عنوان عناصر لغزشی استفاده شده باشد و یا مجهز به وسایل مقید کننده باشند.

rocker-roller-bearing-250x250
نئوپرن‌های لغزنده گهواره‌ای با بهره‌گیری ازMSM برای استفاده در ساختار سازه مناسب می‌باشد. حرکت‌های دورانی و لغزشی در اثر حرکت MSM بر فولاد ضد زنگ، جذب می‌شود.
بدلیل فشار زیاد قابل جذب و متعاقب آن افزایش ابعاد سطوح لغزشی، دوران‌های دائم و نوسانی که در ساختار سازه بوجود می آید، بوسیله تغییر شکل‌های محدود بوجود آمده بر مصالح لغزنده دفع می‌شود.

نئوپرن های خاص(Special bearings)

شرکتPicture21imagesCACK83BA Maurer طراحی و تولید انواع نئوپرن‌های سازه‌ای جهت کاربردهای خاص را نیز در دستور کار دارد و به مصرف‌کنندگان توصیه می‌نماید تا از انواع خاص نئوپرن‌های سازه‌ای استفاده کنند.

نئوپرن های بارهای جانب بالا تولیدی توسط شرکت Maurer امکان تحمل فشارهای قائم و نیروهای کششی در هر یک از وضعیت‌های دوران و یا تغییر مکان را فراهم می‌نمایند. با استفاده از مصالح لغزنده دارای قابلیت زیاد، حتی در نواحی تماس، تغییر شکل‌های سازه‌ای را می توان بدون محدودیت در حضور نیروهای بالا‌برنده و نیز تکرار شونده با فرکانس زیاد ایجاد نمود. نئوپرن‌های بارهای جانب بالای Maurer را می توان به ویژه برای سازه‌های سقفی پیچیده و پل‌های دارای تغییرات بار و تغییر شکل زیاد همانند پل‌های راه‌آهن مورد استفاده قرار داد.

نئوپرن نیروهای افقی تولیدی شرکت Maurer موجب انتقال نیروهای افقی و در عین حال جذب دوران میشوند با استفاده از المان‌های هدایت کننده به جای المان محدود کننده، حرکت و تغییر مکان در یکی از جهات افقی ممکن می‌گردد این نئوپرن ها به ترتیب مطابق استاندارد EN1337-8 و DIN4141-13 تولید می‌گردد.

نئوپرن‌های گهواره‌ای بارهای نقطه‌ای یا خطی در پل‌های مدرن مورد استفاده قرار نمی‌گیرند ولی تنها در موارد خاص مثلاً طی عملیات نگهداری اصلاحی و یا در ساختمان‌های دارای معماری خاص امروزی نیز مانند مهندسی سازه از این نوع استفاده می‌شود. این نوع بالشتک با وجود دارا بودن ساختار فلزی، دارای نشان CE کیفیت مطابق استاندارد EN 1337-6 می باشد.

حتی در صورت وجود دوران در یک محور، نئوپرن‌های غلطکی در ساختار پل‌های مدرن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی در موارد خاص مثلاً هنگام تعمیرات و یا در سازه‌های دارای معماری خاص از این نوع نئوپرن‌ها استفاده می‌شود. این نوع نئوپرن‌ها با ساختار فلزی که دارای نشان CE کیفیت مطابق EN 1337-4 است و یا با طراحی فشرده با فولاد بازیافتی که مطابق تأیید عمومی ساختمان DIBT جوش شده‌اند، در دسترس هستند.

نئوپرن‌های مصرفی در پل ها که تولید شرکت Maurer هستند را می‌توان به حسگرهایی برای اندازه‌گیری مداوم بار جهت مقابله با تغییرات بار وارده، مجهز نمود. نئوپرن‌های دارای اندازه‌گیری بار شرکت Maurer در انواع Pot، الاستومریک و کروی در دسترس هستند. اطلاعات تکمیلی در این خصوص در سر فصل‌های مرتبط با بخش کنترل آورده شده است.

برای استفاده در هنگام تعویض نئوپرن‌های غلطکی، نئوپرن‌های استوانه‌ای مجهز به MSM شرکت Maurer مطابق تأییدیه کلی آلمان، DIBT، طراحی شده‌اند تا برای استفاده بهینه مورد مصرف قرار گیرد. بر این مبنا بالشتک‌های استوانه‌ای مجهز به MSM بر هر دو سطح فوقانی و تحتانی خود، همانند نئوپرن‌های غلطکی عمل می‌نمایندکه باید جایگزین شود. با بهره گیری از مصالح لغزنده MSM، این نئوپرن‌ها دارای تمامی مزایای نئوپرن‌های لغزنده مدرن هستند.