آموزش وردپرس

جداگر لرزه ای

تجهیزات ضد زلزله

جداگرهای لرزه ای شرکت Maurer به جلوگیری از بروز آسیب در ساختار پل ها و یا به عنوان مثال مخازن سیالات گازی به عنوان سازه های در معرض خطر زلزله پرداخته و به طور همزمان نیازهای روزمره در زمینه بارهای سرویس را بر آورده می سازند. جداگر های لرزه ای شرکت Maurer، که دارای تجربه توسعه متعدد در زمینه جداگرها هستند، با اعمال نیرو و تغییر مکان‌های واکنشی باعث ایجاد حفاظت سازه‌ای بهینه می‌شوند.

تجهیزات اتصال صلب (Rigid connection)

تجهیزات اتصالی برای محدود کردن حرکت افقی سازه به کار می‌روند. فارغ از نئوپرن‌های سازه‌ای معمول که دارای تجهیزات اتصالی تولید شرکت Maurer هستند، استفاده از تجهیزات اتصال موقت تحت عنوان واحدهای انتقال نیروی ناگهانی و قیود پیش‌بینی شده برای شکست نیرو نیز پیشنهاد می‌شود.


Picture10واحد های انتقال نیروی ناگهانی شرکت Maurer ادوات هیدرولیکی هستند که هنگام بروز تغییر مکان های ناگهانی ناشی از زلزله و مشابه آن، سازه را بدون حرکت نگه می‌دارد و این در حالی است که تحت اثر تغییر مکان‌های تدریجی، اجازه ایجاد تغییر مکان بدون ایجاد مقاومت قابل توجه فراهم می‌گردد. قیود نیرویی شرکت Maurer ادواتی هستند که در هنگام وقوع، نیروهای واکنشی رو به بالا را با کنترل سرعت جریان روغن محدود می نمایند. به این دلیل، از وقوع آسیب‌های سازه‌ای ناشی از تغییر مکان‌های نامتناوب در سرعت‌های زیاد می‌توان جلوگیری نمود.

Picture11قیود پیش بینی شده برای شکست نیرو شرکت Maurer باعث انتقال بارهای افقی واکنشی ناشی از بهره‌برداری و بارهای وارده، به شیوه ای مشابه نئوپرن های سازه‌ای، می شوند. هنگامی که خواص مکانیکی مورد نظر و مکانیزم ترمز با نزدیک‌ترین نوسانات اتفاق می‌افتد، این ادوات در مسیر بارهای از پیش تعیین شده قرار داده می‌شوند و از سازه در برابر بیش کرنشی، به وسیله جدا کردن سازه بالای سطح زمین، محافظت می کنند.
قیود پیش بینی شده برای شکست نیرو شرکت Maurer را می‌توان به عنوان مثال تحت عنوان اتصال برشی و یا ابزار تلسکوپی به کار برد.

جداگرها(Dissipator)

جداگرهای Maurer به صورت پیوسته و منظم به کاهش انرژی‌های وارده به سازه که ناشی از تأثیرات لرزه‌ای می باشد، می‌پردازد و بنابراین از آسیب های ناشی از حرکات اضافی جلوگیری می کند. از خواص میراگری مصالح و سیالات مختلف در این تجهیزات استفاده می‌شود. بازه وسیعی از تغییر شکل‌های سرعت محور نظیر سیستم‌های قابل انطباق در این گروه در دسترس هستند.

Picture12Picture14Picture13میراگرهای الاستومری Maurer که از ترکیبات خاص با خواص میراگری متفاوت تولید شده اند، برای میراگری در گروه هایی از المان‌های سازه‌ای و در مهندسی سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارکرد آنها بر مبنای تغییر شکل بوده و خواص آنها به واسطه ویژگی‌های واکنشی کالای مورد استفاده و محدودیت‌های ناشی از ضعف تکیه‌گاه ها مشخص می‌گردد. نئوپرن‌های الاستومری شرکت Maurer دارای خواص معمول نئوپرن‌های سازه‌ای بوده و با وجود تأثیرات نگهداشت مناسب نیرو در جابجایی‌های افقی از آنها متمایز می‌شوند. مطابق با خواست مصرف کننده، استفاده از ترکیبات لاستیک با خواص میراگری کم (LDRB) و یا خواص میراگری زیاد (HDRB)، مقدور می‌باشد.

MRSDاین میراگر ها برای استفاده در پل ها و ساختمان ها طراحی شده و می‌توانند برای افزایش قابلیت باربری قائم با نئوپرن‌های لغزشی معمول، بصورت توأمان مورد استفاده قرار گیرند. جذب انرژی نسبتاً زیادی توسط إلمانهای فولادی که دارای هندسه خاص بوده و به جای تغییر شکل های پلاستیک در معرض جابجایی قرار می‌گیرند، انجام می‌شود.
این نوع دمپر در مونیخ و با همکاری دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا، آقای پروفسور دیجللی، تولید شده است.

میراگرهای فولادی- منطبق بر نمودار تنش پسماند شرکت Maurer، برای استفاده در پل‌ها تولید شده اند و عمدتاً با استفاده از عناصر نگهدارنده بار الاستیک مثلاً پایه‌ها یا نئوپرن‌های الاستومری نصب می‌شوند.

میراگرهای هیدرولیکی شرکتPicture16Picture17 Maurer، به جذب انرژی با استفاده از خواص ویسکوزیته سیال می‌پردازد. این نوع میراگرها، متفاوت از میراگرهای ویسکوز خطی معمول عمل می‌نمایند. چرا که نیروی عکس‌العملی آنها مستقل از سرعت در حرکات سریع می‌باشد. در این صورت خواص میراگری بهینه حاصل شده و از تعدی از مقادیر حدی ابعادی نیز ممانعت به عمل خواهد آمد.

imagesCAIR9HN3میراگرهای نیمه فعال شرکت Maurer، مجهز به نوعی سیال مغناطیسی است که خواص ویسکوز آن توسط میدان الکترومغناطیسی متغیر کنترل می‌شود. به عنوان نتیجه، رفتار میراگری می‌تواند به صورت پیوسته و منطبق بر الگوریتم متأثر از کوتاه‌ترین زمان پاسخ و کمترین انرژی مصرفی، تغییر می کند. بدین ترتیب تغییر شکل‌های بهینه و ذخیره انرژی میسر می‌گردد.

ایزولاتور(Isolator)

جداگرهای شرکت Maurer باعث جدا شدگی موثر سازه از بخش های فوقانی زمین می‌شوند تا از بروز آسیب‌های سازه‌ای ناشی از حملات لرزه‌ای اجتناب شود. این امر با شرایط 4 گانه زیر میسر می‌شود:
انتقال بارهای قائم، قابلیت جابجایی افقی، قابلیت بازگشت به نقطه صفر در راستای افقی و جذب انرژی که به صورت ایده آل تأمین می‌گردد.

نئوپرن های لاستیکی هسته سربی شرکتlead_rubber_bearings_2 Maurer، ترکیبی از نئوپرن‌های لاستیکی معمول است که در آن استوانه‌ای سربی جای گرفته است. گرچه نئوپرن‌های لاستیکی عموماً دارای عملکرد تکیه‌گاهی و بازگشت به نقطه صفر می‌باشند، هسته سربی موجب جذب موثر انرژی می‌شود.
نئوپرن‌های لاستیکی هسته سربی، جایگاه خود را در ساخت پل ها و نیز ساختمان ها پیدا کرده‌اند.

نئوپرن های جداگر پاندولی لغزنده شرکتPicture18 Maurer، نمایشگر ویژگی های برجسته تر نسبت به نئوپرن‌های کروی می‌باشند. قابلیت بازگشت به نقطه صفر، با توجه به خواص پاندولی ناشی از وجود انحنا در سطح لغزنده اولیه، حاصل می‌گردد. جذب انرژی نیز در نتیجه اصطکاک در سطوح لغزنده، انجام می‌پذیرد. با بهره‌گیری از مصالح لغزنده MSM که می‌تواند به صورت روانکاری شده یا نشده مورد استفاده قرار بگیرد، ضرایب متنوع اصطکاک جهت بهره‌گیری می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. خواست مصرف کننده برای شرایط استفاده از نئوپرن‌های لغزنده در حالت وجود بارهای سرویس نیز مطابق استاندارد تأمین می‌گردد.

MSM_1نئوپرن های لغزنده شرکت Maurer، نوعی نئوپرن سازه‌ای دارای خواص جذب ویژه می‌باشند. با به‌کاربردن مصالح لغزنده MSM در شرایط روانکاری شده یا غیر از آن، ضرایب اصطکاک متفاوتی جهت انتخاب در دسترس خواهند بود. خواست مصرف کننده برای شرایط استفاده از نئوپرن‌های لغزنده در حالت وجود بارهای سرویس نیز مطابق استاندارد تأمین می‌گردد.