خدمات بازرگانی (commercial services)

شرکت هوپاد سازه برازمان با بهره گیری از توانمندی های داخلی و خارجی خود، تمامی مساعی خویش را جهت ارائه خدمات بازرگانی مناسب از جمله مدیریت بر حمل داخلی و خارجی کالا و نیز انجام امور گمرکی که منجر به تحویل کالا در کوتاهترین زمان ممکن می شود،به کار گرفته است.