اندازه گیری تغییر شکل(ِDeformation measurement)

اندازه گیری تغییر شکل در شرکت Maurer توسط حسگر های آزمایش قیاسی و یا شتاب انجام می گیرد و امکان اندازه گیری جابجائی و چرخش در نئوپرن های پل و به شیوه مشابه ارتعاشات عناصر سازه ای را فراهم می آورد. این سیگنال ها به صورت محلی تقویت شده، تبدیل و ضبط می گردد و می تواند از طریق گوشی، مردم و یا اینترنت ارسال شود.