اندازه گیری بار(load measurement)

اندازه گیری بار توسط شرکت Maurer در نئوپرن های سازه ای از طریق حسگرهای فشار و کرنش سنج ها انجام می شود. سیستم اندازه گیری را می توان برای نئوپرن های گلدانی، نئوپرن های کروی و الاستومری استفاده نمود. سیگنال ها به صورت محلی تقویت شده، تبدیل و ضبط می گردد و می تواند از طریق گوشی، مودم و یا اینترنت ارسال شود.