حمل و نقل و سواری های تفریحی(amusement rides)

ترن های هوایی، از ایده اولیه تا سواری های سفارشی امروز، از برجسته ترین نمونه های محصولات در زمینه حمل و نقل و سواری های تفریحی بوده است. "نیروهای در حرکت" برای ایجاد هیجان ناشی از عکس العمل به کار گرفته می شوند ولی مهارت های ما در محصولات دیگر نیز به کار گرفته می شوند که عبارتند از:

  • ترن هوایی
  • سیستم های حمل و نقل مسافر
  • خطوط ریلی سیستم های حمل و نقل