سیستم حفاظت سازه ای (structural protection)

بزرگترین بخش شرکت Maurer در گروه تولید سیستم های محافظت از سازه در برابر آسیب های ناشی از نیروهای اعمالی در حال حرکت از جمله زلزله، ترافیک،  شرایط آب و هوایی به فعالیت مشغول است. مهترین محصولات ما اجزایی هستند که موجب انتقال بار یا تبدیل انرژی می شوند که مثال هایی از آن عبارت است از:

  • درز های انبساط 
  • بالشتک های باربر سازه ای 
  • دستگاه های جاذب ارتعاش 
  •  ادوات حفاظت لرزه ای

جهت تأمین ایمنی بیشتر می توان از سیستم های مانیتورینگ نیرو و تغییر مکان بهره گرفت.