سیستم های مدولار پل ها(Bridge modular systems)

سیستم نوین پل سازی مدولار شرکت Maurer، نوعی ساختار عبوری انعطاف پذیر بوده و شامل تعدادی صفحه فولادی با اتصالات لولایی می باشد. در جاده های دارای ترافیک سنگین، این تجهیزات در ساعت های پر ترافیک برای تمدد جریان در محل پروژه بدون نیاز به قطع جریان ترافیک در محل، استفاده می شود.

با وجود این سیستم روگذر، درزهای انبساط برای انجام عملیات نگهداری بدون قطع جریان در دسترس خواهند بود.