خدمات مهندسی(Engineering)

محصولات Maurer انحصاری بوده و عمدتاً دارای گواهی ثبت اختراع در بخش تحقیقات داخلی می باشد. هنگام آماده شدن این اقلام برای تولید، بر مبنای شرایط سازه ای مربوطه، طراحی و تولید محصولات توسط مهندسان شایسته و خلاق انجام می پذیرد. این روند شامل تخمین مصالح مورد نیاز، محاسبات سازه ای و طراحی جهت انجام تعمیرات نیز می شود. کلیه تحلیل های این بخش به صورت خطی و غیر خطی انجام    می پذیرد. 

آزمایش بر اجزای سازه ای در آزمایشگاه کارخانه و یا با همکاری دانشگاههای بین المللی پیشگام این عرصه و موسسات آزمایش مصالح صورت می پذیرد. 

شرکت Maurer به شکل فعال در تحقیقات زیر بنایی مشارکت می نماید که بعضاً در کشور آلمان و یا اتحادیه اروپا کاربردی شده است. در راستای همکاری با کمیته های تخصصی نظیر DIN،  EOTA، CEN و DIBT، شرکت Maurer در سیستم های استاندارد سازی بین المللی در حوزه حفاظت سازه ای مشارکت ورزیده است.